PLASTİK POŞETLER DAHA ÇEVRECİDİR, YETER Kİ BİLİNÇLİ KULLANALIM…

2014-04-23 01:28:00
 
•Kağıt torba, plastik poşetten daha çevreci değildir. Çünkü; (*)
 
-Plastik poşetler daha az enerji ile üretilir. Kâğıt torbaların üretimi için harcanan enerji tek kullanımlık plastik torbalar için harcanan enerjinin 4,5 katı. 
 
-Plastik poşetler enerji tasarrufu sağlar. Kâğıt torbaların taşınmasında harcanan enerji plastik torbaların taşınmasında kullanılan enerjinin 5 katı. Toplamda ise kâğıt torbalar için 73 kWh enerji harcanırken plastik torbalar için kullanılan enerji ise sadece 14 kWh.
 
-Plastik poşetler daha az katı atık yaratır. 1000 adet plastik torba 4,7 kg katı atık oluşturur. Aynı adetteki kâğıt torbalar ise bu rakamın yaklaşık 7 katı yani 33,9 kg katı atığa neden olur.  
 
-Plastik poşetler için ağaç kesilmez… Evet çevre kirleniyor ve daha çok ağaca ihtiyacımız var. Plastik poşetleri üretmek için ağaç kesilmediğinden ekosistem korunur. 
 
-Plastik poşetler daha az su tüketir. 1000 adet kâğıt torba üretimi için 3 bin 785 litre, aynı adetteki polietilen plastik torbalar içinse sadece 30 litre su harcanır. 
 
(*) Kaynak: ABD Progressive Bag Alliance 
 
-Plastik poşetler daha hafiftir. Günümüzün plastik poşetlerinde, ilk kullanılmaya başlandıkları 20 yıl önceye göre yüzde 70 daha az plastik kullanılıyor. Hafif olmalarından dolayı lojistikte daha az enerji kullanılmasını sağlıyorlar.  
 
-Plastik poşetler daha az sera gazı emisyonu yaratır.
 
Plastik poşetler, kağıt poşetlere kıyasla yüzde 60-79 daha az sera gazı emisyonu üretirler. 100 milyon poşet başına plastik poşetler 3097 ton, kağıt poşetler ise 7621-14558 ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonu üretirler. Ayrıca plastik alternatiflerine kıyasla en hafif olduklarından tüketim bölgelerine nakliyeleri sırasında daha az yakıt tüketirler ve daha az sera gazı emisyonu verirler. 
 
 
•Plastik poşetler doğada sadece 2 – 10 yıl arasında kalır. Plastiklerin doğada yüzlerce yıl kaldığı iddiası, bilimsellikten uzaktır.  
 
•Plastik poşetler doğada çözünürken çevreye ve insana zarar vermez…
 
Market poşetleri polietilenden üretilir. Polietilen, karbon ve hidrojen atomlarından oluşan organik bir yapıdır. Polietilene doğada doğal olarak bulunan bir mineral olan kalsiyum karbonat katılır. Organik olan plastik, doğada tüketildiğinde inorganik olan bu mineral geriye kalır. 
 
Mikroorganizmalar, karbon bazlı maddeleri kendi hayatlarını devam ettirebilmek için enerji kaynağı olarak tüketir. Oksijen bulunan ortamlarda karbon hücre içinde biyolojik olarak okside edilerek karbondioksite dönüştürülür. Hidrojen ise suya dönüşür. Plastikler de bu şekilde mikroorganizmalar tarafından yavaş yavaş sindirilir. Gıda ile temas edecek plastiklerin üretiminde eser miktarda kullanılan katkılar ise zaten insan sağlığına zarar vermeyecek maddelerden seçilmektedir.  
 
•Plastik poşetlerin enerji tüketimi kâğıt poşetlere kıyasla oldukça düşüktür ve üretilmiş olan en enerji-verimli malzemedir. Yaşam süreçleri boyunca, hiç geri dönüşüm olmaksızın plastik poşetler, kâğıtlara kıyasla 1/3 oranında daha az enerji harcar. Atık plastik poşetler içindeki depolanmış gizli enerji, poşetlerin geri dönüşümü veya atıkların enerjiye dönüştürülme sistemlerinde tekrar geri kazanılır. (Kaynak: PETKİM)
 
•Plastik poşetlerin üretiminde, kâğıt poşete kıyasla yüzde 4 daha az su harcanır. (Kaynak: PETKİM)
 
•Plastik poşetler, günlük yaşamda defalarca kullanılırlar. Tahmini olarak beş kişiden dördü tek kullanımlık plastik poşetleri evde birçok kez kullanır. Bu poşetleri kâğıt ve benzerleri ile değiştirmek, enerji ve kaynak tüketimini artırır. (Kaynak: PETKİM)
 
•Dünyadaki tüm plastik torbaların atıkları, toplam atıkların sadece yüzde 1’ini oluşturuyor. (Kaynak: Kanada Plastik Derneği)
 
•Dünya petrolünün sadece yüzde 4’ü plastik üretiminde kullanılır, bunun da yalnızca yüzde 1’i ile plastik poşetler imal edilir.
 
•Plastik poşetler geri dönüştürülebilir ya da enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. Kullanılmış bir plastik poşetin sahip olduğu enerjinin, bir odayı 60 w ampulle 10 dakika boyunca aydınlatmaya yeteceğini biliyor muydunuz?
 
•Alışveriş yaparken polietilen, biopolimer veya polipropilen gibi katkı maddelerine sahip değişik türde plastik poşetler, kağıt poşet ya da pamuklu poşetler kullanılıyor. Türü ne olursa olsun çevreye olan etkilerini azaltmak için poşetler mümkün olduğunca tekrar kullanılmalı. Ya da çöp poşeti olarak kullanılabilir. (Kaynak: Environment Agency)
 
•Kullanılmış poşetleri geri dönüştürmektense tekrar kullanmak ya da çöp poşeti yapmak çevre için daha yararlı... (Kaynak: Environment Agency)
 
•Biopolimer katkılı poşetler, klasik polimer poşetlere göre daha ağır ve üretimleri farklı. Bu yüzden küresel ısınma ve abiyotik deplesyon (biyolojik olmayan yok olma) potansiyeli de yüksek. (Kaynak: Environment Agency)
 
•Kağıt poşetler, tekrar kullanılmayan klasik yüksek yoğunluklu polimer poşetlerden daha az küresel ısınma potansiyeline sahip olmak için en az üç defa tekrar kullanılmalı.  Bu sayı, düşük yoğunluklu polimer poşetler için dört, dokuma olmayan polipropilen poşetler için 11, pamuklu poşetler içinse 131. (Kaynak: Environment Agency) 
 
•Geri dönüşüm, poşetlerin küresel ısınma potansiyelini ve abiyotik deplesyonunu fazla etkilemiyor. (Kaynak: Environment Agency) 

0
0
0
Yorum Yaz